Frederiksberg Mælkeforsyning ApS
Kirsebærhaven 22
3480 Fredensborg
CVR-nr.: 25777751
Telefon: 38 11 30 61
- eller tlf.: 38 33 48 35

E-mail:

Handelsbetingelser

Brugerbetingelser for www.fm2000.dk
Ved enhver brug af denne webside accepterer du følgende brugerbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ophøre med din brug af websiden.
Immaterielle rettigheder
Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til websiden tilhører Frederiksberg Mælkeforsyning ApS. Materiale tilgængeligt på denne webside må downloades til ikke-kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige disse rettigheder respekteres. Indholdet på denne webside, herunder tekst, billeder, må ikke på nogen måde anvendes, herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres, til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra Frederiksberg Mælkeforsyning ApS.
Registrering og brug af personoplysninger
Frederiksberg Mælkeforsyning ApS indsamler alene dine personlige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, email-adresse og lignende oplysninger, når du frivilligt opgiver disse oplysninger til os. Frederiksberg Mælkeforsyning ApS indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for sikre at du modtager en professionel og korrekt behandling. Indsamling og håndtering af dine personlige oplysninger vil ske i overensstemmelse med Persondataloven og dansk ret i øvrigt. Frederiksberg Mælkeforsyning ApS er den primære dataansvarlige efter Persondataloven.
Lovvalg og værneting
Din ordreafgivelse og dit køb ved Frederiksberg Mælkeforsyning ApS via Internettet er underlagt almindelig dansk lovgivning. Enhver tvist, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse brugerbetingelser, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler, og såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten anlægges ved Retten i København.
Salgs- og leveringsbetingelser
Efter valg af ønsket produkt, men før betaling gennemføres, vil du få oplyst hvilket produkt du har valgt samt beløbet som vil blive trukket. Det valgte produkt vil blive leveret til den skole, som er angivet. Leveringsstart og -slut afhænger af din skoles undervisningskalender, og vil blive oplyst på den kvitteringsmail, som du får tilsendt umiddelbart efter betaling. Fortrydelse: Som udgangspunkt er købet bindende for hele den i kvitteringen angivne periode. Men ved skoleskift, eller anden årsag, som gør at du ikke vil kunne få gavn af leveret produkt, bedes du kontakt Frederiksberg Mælkeforsyning ApS på nedenstående mail-adresse.
Fortrydelsesret
Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret, da der er tale om handel med levnedsmidler. Se dog ovenfor ved fx skoleskift eller lignende.
Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende disse betingelser, websiden eller indkøb på websiden kontakt venligst Frederiksberg Mælkeforsyning ApS på
Der kan anvendes følgende betalingskort: Dankort/VISA-Dankort (Dankort/VISA-Dankort)
Alle priser er i danske kroner (DKK) og incl. moms. | Handelsbetingelser